System naboru na staże i praktyki studenckie
main_art_img
System powstał dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na potrzeby realizacji projektu w ramach, którego organizowane były staże i praktyki dla najaktywniejszych studentów.

Celem było usprawnienie naboru do firm tak, aby zarówno student miał możliwość odbycia stażu w firmie, która go interesuje jak i pracodawca miał możliwość pozyskania stażysty, który spełnia jego oczekiwania. 

Dzięki przemyślanemu interfejsowi cały proces wraz z ustaleniami i negocjacjami może odbywać się elektronicznie co wydatnie skraca czas potrzebny do wykonania naboru.

Aplikacja została wysoko oceniona w ankietach ewaluacyjnych zarówno przez firmy jak i aplikujących studentów.

Szczegóły funkcjonalne

Aplikacja została zbudowana na naszej autorskiej platformie iSystem i z założenia miała obsługiwać trzy rodzaje kont: 
  • student,
  • pracodawca,
  • administrator.
Student po zalogowaniu do systemu podłączał swoje CV i miał dostęp do listy wszystkich pracodawców z podglądem na informacje o nich. Spośród wszystkich ofert student miał możliwość wybrania i zaznaczenia 2 firm, w których chciał odbywać staż.

Pracodawca po zalogowaniu miał dostęp do swojego panelu gdzie umieszczał krótki opis swojej firmy, oczekiwania względem stażysty, obszary merytoryczne z jakim student miał okazję się zapoznać itp. Natomiast w zakładce "Aplikacja" znajdowała się lista wszystkich studentów (wraz z CV), którzy wybrali daną firmę. Na podstawie CV pracodawcy mogli podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata. Istniała także możliwość zaproszenia studenta na rozmowę kwalifikacyjną, po której także należało wybrać opcje przyjęty lub odrzucony.

Student miał możliwość aplikowania do 2 firm jednocześnie, dlatego też wybór kandydata przez firmę nie kończył procesu rekrutacji. Dopiero akceptacja studenta była równoznaczna z zakwalifikowaniem na staż.

Administrator pełniąc funkcję nadzorującą i monitorującą przebieg projektu miał dostęp do szeregu narzędzi wspomagających takich jak: dodawanie, edycja i usuwanie kont, wgląd w rejestr logowań itp.
Unikalną cechą systemu jest możliwość zmiany kontekstu pracy na dowolnego użytkownika, co umożliwiało szybkie rozwiązywanie bieżących problemów przez obsługę.


Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem takiego systemu lub chcesz dowiedzieć się więcej szczerze zapraszamy do kontaktu z nami. W każdej chwili jesteśmy również gotowi na modyfikacje i dopasowanie projektu do specyficznych potrzeb nowych klientów.
Wybrane projekty