Logistyka sprzedaży
main_art_img

Celem projektu było utworzenie platformy B2B umożliwiającej współpracę biznesową pomiędzy przedsiębiorstwem produkcyjnym a partnerami (dostawcami i klientami). System dostępny jest jako usługa on-line i umożliwia zarządzanie dostępem w zakresie trzech następujących typów kont:

 • pracownik-osoba odpowiedzialna za zarządzanie zamówieniami i produkcją;
 • dostawca-osoba oferująca materiały i dostarczająca je firmie;
 • klient-osoba mogąca nabywać produkty oferowane przez firmę;

Funkcjonalności:

 • automatyzacja zakupów (przyjmowanie ofert wystawionych przez zarejestrowanych dostawców);
 • wgląd w harmonogram dostaw;
 • wysyłanie ofert sprzedaży produktów z możliwością ich przyjęcia przez zarejestrowanych klientów;
 • przyjmowanie zamówień;
 • tworzenie zbiorczych planów dostaw;
 • realizacja sprzedaży (przyjecie zamówienia, przypisanie produktów, dodanie zlecenia transportowego, wydanie do transportu oraz otrzymanie potwierdzenia odbioru);
 • śledzenie stanów magazynowych;
 • zarządzanie produkcją (dodawanie pozycji magazynowych, partii produkcyjnych, zarządzanie kategoriami magazynowymi, pobieranie materiałów do produkcji);
 • automatyzacja wystawiania faktur oraz dokumentów transportowych;
 • elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami;
 • wgląd w rozliczenia zakupów i sprzedaży oraz roczne analizy finansowe;

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Wybrane projekty