E-biuro podatkowe
main_art_img

Celem projektu było utworzenie aplikacji biznesowej wspierającej pracę biura rachunkowego. Aplikacja dostarcza możliwość realizacji najważniejszych procesów biznesowych w biurze rachunkowym takich jak publikacje wyników finansowych firm lub publikacje zobowiązań do urzędu skarbowego. Dodatkowo pozwala na pełną ewidencję płacowo-kadrową oraz prowadzenie dokumentacji finansowej. W aplikacji istnieją 3 rodzaje kont spełniające różne zadania w systemie:

 • administrator - właściciel biura lub jego pełnomocnik,
 • operator - pracownicy biura,
 • klient - podmiot z którym podpisana jest umowa o świadczenie usług.

Lista najważniejszych funkcjonalności:

 • prowadzenie dokumentacji finansowo-kadrowej,
 • ewidencja płacowo-kadrowa,
 • raportowanie o bieżącym stanie finansowym,
 • dostęp do danych historycznych i prognoz,
 • publikacja zobowiązań do US (podatek dochodowy, podatek VAT)
 • publikacja zobowiązań do ZUS (składki na ubezpieczenie społeczne)
 • tworzenie zestawień według form księgowości (ryczałt)
 • tworzenie zestawień według form opadkowania (pit, cit , vat)
 • tworzenie zestawień według okresów płatności (miesięczne, kwartalne, stała zaliczka)
 • tworzenie zestawień nakładów pracy
 • możliwość planowania zdarzeń w oparciu o kalendarz
 • ewidencja czasu pracy z klientem
 • sporządzanie protokołów przyjmowania i wydawania dokumentów

Panel klienta

Wyniki finansowe


Wynagrodzenia pracowników

Wybrane projekty